Štefty kol M12x1,5mm Škoda

Výrobce: TYM-Motorsport
Dostupnost: Dle variant
Kód výrobku: 110-339010; 110-339010-35; 110-339010-40; 110-339010-45;110-3390
Cena bez DPH: 56,- CZK / 2,20 EUR
Cena: 68,- CZK / 2,66 EUR

Varianty:

Šteft 40mm
(110-339010-40)
68,- CZK / 2,66 EUR
Skladem

Šteft 45mm
(110-339010-45)
73,- CZK / 2,85 EUR
Skladem

Šteft 65mm
(110-339010-65)
86,- CZK / 3,37 EUR
Skladem

Šteft 95mm
(110-339010-95)
91,- CZK / 3,56 EUR
Skladem

Štefty  M12x1.5x95 mm

 

Specifikace:

            Kolový pevnostní šteft (svorník) M12 x 1,5, určený k uchycení disků k automobilu, délka závitu 55 mm, celková délka 100 mm, průměr tisícihranu 13,4 mm.

Výrobní postup:

Prvním krokem je obrábění. Polotovar se zkrátí na požadovaný rozměr. Dále se vyhrubují základní tvary a vyrobí se sražení a zápich pro závit. Poté se šteft tepelně zpracuje a tím se docílí požadovaných mechanických vlastností. Následuje výroba závitů a vroubkování. Oba tyto prvky nejsou řezány jako u standardních šteftů ale jsou válcovány.

Především u závitu je válcování vhodnější technologií pro takto namáhanou součást, než klasické řezání. Povrch tvářeného závitu je pevnější, kvalitnější a je dosahováno přesnější kalibrace závitu. Při statickém namáhání mají oba závity přibližně stejné vlastnosti, ale při dynamickém zatížení může dojít u řezaného závitu k porušení. Jeho zárodek vzniká již při samotné výrobě a to proto, že při řezání závitu dochází k přerušení vlákna materiálu. Tyto vlákna mohou být při dynamickém rázovém zatížení zárodkem trhliny, která může znamenat porušení součásti.

Posledním krokem výroby je povrchové čištění, kdy jsou jednotlivé štefty otryskány a tak zbaveny výrobních otřepů a jiných nečistot.

Porovnání:

            Základem úspěchu je použití kvalitního materiálu a jeho vhodné zpracování. Vzhledem k sériovým šteftům se tyto štefty vyznačují většími pevnostními charakteristikami. Při použití ve voze je šteft vystaven jak statickému tak dynamickému namáhání. Jedná se především o namáhání tahem, tlakem, krutem a střihem. Tato namáhání obvykle nepůsobí samostatně (jednotlivě) ale naopak působí většinou současně jako kombinace dvou i více namáhání prostých.

Staticky jsou štefty při provozu automobilu namáhány především na tah a také střih. Díky tepelnému zpracování mají tyto štefty vyšší pevnost v tahu a tvrdost a proto snesou vyšší zatížení. Dynamicky je šteft zatěžován jak střihem tak především krutem a to při prudkém brzdění. Zde se jedná o vlastnost vrubové houževnatosti, které se na součásti vyskytuje Vruby na klasických šteftech vznikají při třískovém obrábění a díky výrobě prvkům tvářením, které nenarušují soudržnost materiálu, jsou tyto vlastnosti daleko lepší. Posledním typem namáhání, které se na těchto součástech objevuje, je cyklické namáhání. To se projevuje únavovým lomem. Únavové vlastnosti jsou vylepšeny jak tepelným zpracováním tak především válcováním závitů, neboť řezané závity jsou na únavový lom velice náchylné.

Mohlo by Vás také zajímat

Štefty kol M12x1,5mm Škoda
kód: 110-339010; 110-339010-35; 110-339010-40; 110-339010-45;110-3390

68,- CZK / 2,66 EUR